• IViR’s media appearances

  Read more
 • 19th International Copyright Law Summer Course

  2-6 July 2018

  Read more
 • 6th Privacy Law and Policy Summer Course

  2-6 July 2018

   

  Read more

News

Publications

'Laat u niet opjagen door privacyophef'

van Eijk, N.

Opinie in Het Parool, 17 mei 2018.

Alle opwinding over de nieuwe Europese privacyregels komt volgens Nico van Eijk neer op stemmingmakerij. Op 25 mei ziet hij bar weinig veranderen.

18-05-2018

Sleep maker safarifilmpje voor de rechter

van Eijk, N.

Opinie in De Volkskrant, 14 mei 2018.

18-05-2018

The Genesis of Library Genesis: The Birth of a Global Scholarly Shadow Library

Bodó, B.

Chapter in: Shadow Libraries: Access to Knowledge in Global Higher Education / J. Karaganis (ed.), The MIT Press, Cambridge, United Kingdom, 2018. ISBN: 9780262535014.

18-05-2018

Library Genesis in Numbers: Mapping the Underground Flow of Knowledge

Bodó, B.

Chapter in: Shadow Libraries: Access to Knowledge in Global Higher Education / J. Karaganis (ed.), The MIT Press, Cambridge, United Kingdom, 2018. ISBN: 9780262535014.

18-05-2018

Freedom of Expression, the Media and Journalists: Case-law of the European Court of Human Rights

McGonagle, T.

Voorhoof, D.

IRIS Themes, Vol. III, 4th edition, Strasbourg: European Audiovisual Observatory, 2017 ISBN: 9789287184351 (print version).

This e-book provides valuable insights into the European Court of Human Rights’ extensive case-law on freedom of expression and media and journalistic freedoms. With well over 30,000 downloads, the first three editions of the e-book (2013, 2015 and 2016) have proved hugely successful. The new fourth edition summarises over 270 judgments or decisions by the Court and provides hyperlinks to the full text of each of the summarised judgments or decisions (via HUDOC, the Court's online case-law database). For an optimal navigational experience, one should download the e-book and read the technical tips on p. 3.

17-05-2018

Reconstructing Rights: Project Synthesis and Recommendations

Hugenholtz, P.

Kretschmer, M.

In: Copyright Reconstructed: Rethinking Copyright's Economic Rights in a Time of Highly Dynamic Technological and Economic Change, P.B. Hugenholtz (ed.), Information Law Series, vol. 41, Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer 2018, ISBN: 978-90-411-9103-8.

03-05-2018

Differences in mobile health app use: A source of new digital inequalities?

Bol, N.

Helberger, N.

Weert, J.C.M.

This article provides a more differentiated understanding of mobile health consumers, and considers whether health app use may contribute to new digital inequalities. It focuses on factors associated with mobile health app use, and identifies which factors explain the use of different types of health apps. Data from a large representative sample of the Dutch population (N = 1,079) show that mobile health app users were generally younger, higher educated, and had higher levels of e-health literacy skills than non-users. Interestingly, different usage patterns were found for specific types of health apps. Theory and policy implications are discussed.

01-05-2018

Annotatie bij Hoge Raad 7 juli 2017 (Nanada / Golden Earring)

Hugenholtz, P.

Buitengerechtelijke ontbinding van muziekuitgave-overeenkomsten wegens tekortschieten door uitgever in exploitatieverplichting: klachtplicht (art. 6:89 BW) geldt niet bij voortdurend tekortschieten. Muziekuitgavecontracten zijn duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd die in beginsel kunnen worden opgezegd, maar daarvoor moeten blijkens art. 25(e) Aw zwaarwegende gronden bestaan.

19-04-2018

Annotatie bij Hof Amsterdam 30 januari 2018 (Schaap / Gemeente Amsterdam)

Kabel, J.

Vordering tegen de Gemeente Amsterdam tot plaatsing op de afgesproken locatie op de groenstrook langs de Theophile de Bockstraat in Amsterdam-Zuid door de maker Femke Schaap van het kunstwerk ‘Westland Wells’, ondanks hardnekkig verzet door de buurtbewoners tegen die plaatsing. Het hof is niet gebonden aan de belangenafweging die heeft geleid tot verlening van een omgevingsvergunning voor plaatsing op de afgesproken locatie. De gemeente is op grond van de overeenkomst van opdracht niet verplicht om het kunstwerk te plaatsen op de oorspronkelijk overeengekomen locatie, maar, gezien de strekking van de overeenkomst, wel tot plaatsing elders. De auteursrechtelijke grondslag ter onderbouwing van vordering is nu de contractuele grondslag is toegewezen niet meer van belang.

19-04-2018

Annotatie bij EHRM 5 september 2017 (Barbulescu / Roemenië)

Dommering, E.

17-04-2018

The Right to Communications Confidentiality in Europe: Protecting Trust, Privacy, and Freedom of Expression

Steenbruggen, W.

Zuiderveen Borgesius, F.

In the European Union, the General Data Protection Regulation (GDPR) provides comprehensive rules for the processing of personal data. In addition, the EU lawmaker intends to adopt specific rules to protect confidentiality of communications, in a separate ePrivacy Regulation. Some have argued that there is no need for such additional rules for communications confidentiality. This paper discusses the protection of the right to confidentiality of communications in Europe. We look at the right’s origins as a fundamental right to assess the rationale for protecting the right. We also analyse how the right is currently protected under the European Convention on Human Rights and under EU law. We show that the right to communications confidentiality protects three values: trust in communication services, privacy, and freedom of expression. The right aims to ensure that individuals and businesses can safely entrust communication to service providers. Initially, the right protected only postal letters, but it has gradually developed into a strong safeguard for the protection of confidentiality of communications, regardless of the technology used. Hence, the right does not merely serve individual privacy interests, but also other interests that are crucial for the functioning of our information society. We conclude that separate EU rules to protect communications confidentiality, next to the GDPR, are justified and necessary to protect trust, privacy and freedom and expression.

06-04-2018

Deskundigenbericht: Juridische grondslag multilaterale informatie-uitwisseling

Ryngaert, C.M.J.

van Eijk, N.

Bijlage IV bij CTIVD rapport nr. 56 over de multilaterale gegevensuitwisseling door de AIVD over (vermeende) jihadisten. Zie ook: https://www.ctivd.nl/actueel/nieuws/2018/03/28/index.

03-04-2018

Het kabinet past bescheidenheid bij uitvoering van de inlichtingenwet

Arnbak, A.

Column 23 maart 2018

26-03-2018

De zeven privacytrends van 2017

van Daalen, O.

Het is drie jaar geleden dat Mediaforum een overzicht van tien privacytrends publiceerde. Toen was de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nog niet aangenomen, lag Snowden nog fris in het geheugen en heette de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nog het College Bescherming Persoonsgegevens. Privacyrecht was ook toen al best belangrijk, maar de aandacht voor dit vakgebied is in de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid. Dus laten we de vraag opnieuw stellen: wat is er de afgelopen tijd gebeurd op privacygebied, en vallen daarin grote lijnen te ontwaren?

22-03-2018

More Publications